คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบการขาย
สำหรับฝ่ายขาย
 
 
ประกาศ !!!
เรื่อง การบันทึกขายต้นกล้าชัยโย และพืชพลังงาน รองรับโครงการตลาดแบบเป็นช่วงวันที่รับกล้า และสั่งกล้าจากแปลงเพาะ (Auto PR, PO)
เรียน ผู้ใช้งานระบบทุกท่าน

ทาง MIS ได้ติดตั้งส่วนการบันทึกขายต้นกล้าชัยโย และพืชพลังงาน รองรับโครงการตลาดแบบเป็นช่วงวันที่รับกล้า และสั่งกล้าจากแปลงเพาะ (Auto PR, PO) จะรองรับในส่วนของการสั่งผลิตกล้าจากทางแปลงเพาะ โดยการบันทึกทำรายการขายกล้าเงินสด และขายกล้าเงินจองจะอ้างอิงเป้าประเมินกล้าพร้อมขายของทางแปลงเพาะมาให้ระบุจำนวนในการสั่งผลิตกล้า เมื่อบันทึกรายการเรียบร้อยจะเป็นการเปิด PR โดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนการบันทึกรายการขายต้นกล้าชัยโย และพืชพลังงาน (เจ้าหน้าที่สาขา)
1.)เจ้าหน้าที่สาขาบันทึกสัญญาประกันราคา(กรณีทำสัญญาประกันราคา) ตามช่วงวันที่รับกล้า
2.)เจ้าหน้าที่สาขาบันทึกขายกล้าเงินสด หรือขายกล้าเงินจอง ตามช่วงวันที่รับกล้า (PR Auto)
3.)เจ้าหน้าที่สาขาบันทึกใบนำส่งเงิน >> โอนเงินเข้าบริษัท >> บันทึกใบ Pay In (PO Auto)
**(เจ้าหน้าที่สาขาจะต้องบันทึกใบนำส่งเงิน โอนเงินจากการขายกล้าเข้าบริษัททันที
   และต้องทำรายการบันทึกใบ Pay In ภายใน 48 ชั่วโมง)
**(กรณีบันทึกใบนำส่งเงิน และโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่บันทึกใบ Pay In ภายใน 48 ชั่วโมง
   รายการขายกล้าจะถูกยกเลิก และจะต้องไปทำรายการขายกล้าใหม่)
4.)ระบบส่ง PO เพื่อขออนุมัติ เมื่อผ่านการอนุมัติ ข้อมูลการเปิด PO กล้าจะส่งไปยังแปลงเพาะโดยอัตโนมัติ
5.)เจ้าหน้าที่แปลงเพาะทำรายการขายและออกเลขที่ DO ซึ่งรายการขายกล้าจากทางแปลงเพาะ
   จะส่งสต๊อกเข้าสาขาบนระบบ BMAC โดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องรอการโอนกล้าจากเจ้าหน้าที่ Admin กิจการ)
6.)เจ้าหน้าที่สาขาบันทึกตัดสต๊อกกล้าตามเลขที่ DO ที่สั่งกล้าจากทางแปลงเพาะ
   - รับกล้าจอง [บันทึกรับกล้าจอง (จากการสั่งกล้า)]
7.)เจ้าหน้าที่สาขาบันทึกใบนำส่งเงินของรายการรับกล้าจอง >> โอนเงินเข้าบริษัท >> บันทึกใบ Pay In
**หมายเหตุ การเปิด PR, PO ในส่วนการแจกต้นกล้าชัยโย ส่วนสัญญาเช่าที่-จ้างปลูกพืชพลังงาน และส่วนแปลงปลูกบริษัท ยังคงใช้งานตามขั้นตอนเปิด PR, PO ตามปกติ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาขาสามารถึกษาการใช้งานจากคู่มือการใช้งานระบบ ได้จากเจ้าหน้าที่ Admin กิจการ หรือทางฝ่าย MIS กรณีติดปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ itco@saaa.co.th หรือแจ้งปัญหาผ่านระบบ http://www.helpdesk.saaa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ฝ่าย MIS,SAAA
 
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบแจ้งปัญหา
ระบบแจ้งปัญหา
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบรายชื่อพนักงาน
ระบบรายชื่อพนักงาน
   
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบการผลิต
สำหรับฝ่ายผลิต
Nursery
   
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบการผลิต
สำหรับฝ่ายผลิต
MRP
 
 
  ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด    
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้งานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน